آموزشگاه میمنت- طاهره
فعالیت های آموزشگاه

 
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲

 

برنامه امتحانات دبیرستان طاهره- شهریور 92                   

                      

تاریخ

روز

اول عمومی

دوم

انسانی

دوم

تجربی

ساعت

92/6/2

شنبه

زبان فارسی

زبان فارسی

*         

10-12

92/6/4

دوشنبه

علوم زیستی

عربی

زیست شناسی

10-12

92/6/6

چهارشنبه

ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات

هندسه

10-12

92/6/9

شنبه

ریاضی

آمار

ریاضی

10-12

92/6/12

سه شنبه

شیمی

ادبیات فارسی

شیمی

10-12

92/6/13

چهارشنبه

مطالعات

جامعه شناسی

*         

10-12

92/6/16

شنبه

زبان خارجه

زبان خارجه

*         

10-12

92/6/18

دوشنبه

فیزیک

دین وزندگی

*         

10-12

92/6/19

سه شنبه

*         

اقتصاد

*         

10-12ارسال توسط مدیر مدرسه

اسلایدر